Certifikáty a členstvo
Licencia a poistenie

Spoločnosť DM3 SECURIRY je držiteľom

  • LICENCIE NA PREVÁDZKOVANIE STRÁŽNEJ SLUŽBY

Spoločnosť DM3 SECURIRY má uzatvorené poistnú zmluvu

  • VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRI POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI SÚKROMNEJ BEZPEČNOSTI v Allianz Slovenskej poisťovni, a.s.

Spoločnosť DM3 SECURIRY je držiteľom

  • CERTIFIKÁTU REGISTRA SOLVENTNÝCH FIRIEM

Spoločnosť DM3 SECURIRY je držiteľom

  • CERTIFIKÁTU DÔVERIHODNÁ FIRMA

 


licencia Licencia na prevádzkovanie strážnej služby Licencia na prevádzkovanie technickej služby Certifikát _ Register solventných firiem dover f

ZWZmNzZ