Kariéra
Kariéra

Našou snahou je vytvoriť  čo najviac optimálne  pracovné podmienky pre zamestnancov a zabezpečiť im istoty, podporovať ich profesijný rast a odborné vzdelávanie, pretože si uvedomujeme, že len silný tým profesionálne vysoko erudovaných ľudí  môže priniesť kvalitu služieb a tým spokojnosť našich klientov.

Našim zamestnancom poskytujeme:

  • individuálne alternatívy osobného rozvoja,
  • interné, ako aj externé výcvikové a vzdelávacie programy,
  • možnosť kariérneho rastu.

Účtujeme v programe POHODA

MjRlZD