» Kritériá prijatia
Kritériá prijatia

Základné kritériá pre uchádzačov o zamestnanie

 

Každý uchádzač o zamestnanie v SBS musí spĺňať základné požiadavky pre prijatie do pracovného pomeru:

 1. Bezúhonnosť,
 2. Spoľahlivosť,
 3. Odbornú spôsobilosť,
 4. Zdravotnú spôsobilosť,
 5. Vek minimálne 18 rokov,
 6. Ukončené stredoškolské vzdelanie,
 7. Vodičský preukaz skupiny B,

Ďalšími požiadavkami sú:

 1. Slušné a seriózne vystupovanie,
 2. Rozhodnosť,
 3. Primeraná odolnosť voči psychickej záťaži,
 4. Schpnosť rozhodovať sa a konať v časovej tiesni,
 5. Schopnosť riešiť konfliktné situácie s rozvahou a racionálne,

 


 

 • Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom z registra trestov nie starším ako  tri   mesiace a čestným vyhlásením preukazujúcim bezúhonnosť podľa § 13 ods. 3. zákona č. 473/2005 Z.z. V Zákone o súkromnej bezpečnosti č. 473/2005 z. z. nastala od 1.1.2019 zmena a to, že bezúhonnosť a spoľahlivosť sa preukazuje len s odpisom z registra trestov. Čestné prehlásenie už nie je potrebné
  vyžadovať a predkladať.
 • Spoľahlivosť uchádzač o zamestnanie preukazuje čestným vyhlásením  podľa § 14 ods. 2 zákona č. 473/2005 Z.z.,
 • Odborne spôsobilou osobou sa rozumie osoba, ktorá dosiahla vzdelanie ustanovené pre danú činnosť a je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti,

 

Platnosť preukazov Odbornej spôsobilosti si môžu záujemcovia overiť na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR. Rýchli kontakt Vám ponúkame na tomto odkaze TU.


Lekársky posudok:

Lekárskym posudkom sa preukazuje zdravotná spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti. Predkladá ho uchádzač o zamestnanie v SBS a zamestnanec SBS svojmu zamestnávateľovi opakovane každé dva roky.

Lekársky posudok na preukázanie zdravotnej spôsobilosti v zmysle §15 zákona č. 473/2005 Z.z. – lekársky posudok


ZmE2NjU