Skip to content

Kariéra

Našou snahou je vytvoriť  čo najviac optimálne  pracovné podmienky pre zamestnancov a zabezpečiť im istoty, podporovať ich profesijný rast a odborné vzdelávanie, pretože si uvedomujeme, že len silný tým profesionálne vysoko erudovaných ľudí  môže priniesť kvalitu služieb a tým spokojnosť našich klientov.

Našim zamestnancom poskytujeme:

 • individuálne alternatívy osobného rozvoja,
 • interné, ako aj externé výcvikové a vzdelávacie programy,
 • možnosť kariérneho rastu.

Základné kritériá pre uchádzačov o zamestnanie

Každý uchádzač o zamestnanie v SBS musí spĺňať základné požiadavky pre prijatie do pracovného pomeru:

 1. Bezúhonnosť,
 2. Spoľahlivosť,
 3. Odbornú spôsobilosť,
 4. Zdravotnú spôsobilosť,
 5. Vek minimálne 18 rokov,
 6. Ukončené stredoškolské vzdelanie,
 7. Vodičský preukaz skupiny B,

Ďalšími požiadavkami sú:

 1. Slušné a seriózne vystupovanie,
 2. Rozhodnosť,
 3. Primeraná odolnosť voči psychickej záťaži,
 4. Schpnosť rozhodovať sa a konať v časovej tiesni,
 5. Schopnosť riešiť konfliktné situácie s rozvahou a racionálne,

Voľné pracovné miesta:

Momentálne nemáme voľné miesta