Skip to content

Bezpečnostná agentúra

Zákonnosť – Profesionalita – Serióznosť – Spoľahlivosť

Našim cieľom je poskytnúť optimálne riešenia a nadštandardné,
profesionálne služby pri ochrane Vášho majetku.

Prečo si nás vybrať?

_f_20DSC01683
Ponúkame profesionálne služby v oblasti súkromnej bezpečnosti. Filozofiou fungovania našej spoločnosti sú jej základné princípy zákonnosť, profesionalita, serióznosť a spoľahlivosť.

Ponúkame profesionálne služby v oblasti súkromnej bezpečnosti. Filozofiou fungovania našej spoločnosti sú jej základné princípy zákonnosť, profesionalita, serióznosť a spoľahlivosť.

Oblasťami našej činnosti sú fyzická ochrana objektov, ochrana osôb, zabezpečenie verejného poriadku na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach, prevádzkovanie zabezpečovacích /signalizačných a kamerových/ systémov, ako aj ochrana prepravy osôb a majetku.

Oblasťami našej činnosti sú fyzická ochrana objektov, ochrana osôb, zabezpečenie verejného poriadku na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach, prevádzkovanie zabezpečovacích /signalizačných a kamerových/ systémov, ako aj ochrana prepravy osôb a majetku.

Poskytovanie fyzickej ochrany je hlavnou činnosťou bezpečnostnej služby. Snažíme sa zaistiť čo najefektívnejšie zabezpečenie zverených objektov vyškolenými a skúsenými profesionálmi, ktorí sú zárukou a zároveň najúčinnejším faktorom  efektívnej ochrany a prevencie. Táto forma stráženia je realizovaná prostredníctvom nepretržitej prítomnosti bezpečnostného pracovníka vo zverenom objekte, ktorý objekt monitoruje a v prípade potreby vykonáva opatrenia k odvráteniu vzniku škôd.

Naše služby Našim cieľom je poskytnúť optimálne riešenia a nadštandardné, profesionálne služby pri ochrane Vášho majetku

Home

Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste

Home

Ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste

Home

Ochrana osoby

Home

Ochrana majetku a osoby pri preprave

Home

Ochrana prepravy majetku a osoby

Home

Zabezpečenie poriadku na mieste zhromažďovania osôb

Home

Prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí

Home

Vypracúvanie plánu ochrany

Home

Monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore 

smart-g454da2497_1280

Poskytovanie technickej služby
Inštalácia, montáž poplachových signalizačných systémov (alarmy) a kamerových systémov do interiéru, ako aj exteriéru.

admin2

Našim zákazníkom v prípade potreby vieme vyjsť v ústrety a poskytnúť pomoc pri komunikácii so Živnostenským úradom, ako aj obchodným registrom.

 PRINCÍPY ČINNOSTI SBS

Súkromné bezpečnostné služby sú zriaďované a prevádzkované v zmysle Zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti, ako súkromná bezpečnostná služba alebo ako technická služba na ochranu majetku a osoby.

Tento zákon upravuje

  1. poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti,
  2. výkon štátneho dozoru Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a kontroly Policajným zborom v oblasti súkromnej bezpečnosti.

Zákon sa nevzťahuje na prevádzkovanie činností, ktoré sú bezpečnostnou službou, ak ich vykonáva pre vlastnú potrebu štátny orgán, Národná banka Slovenska, ozbrojené sily Slovenskej republiky, ozbrojený bezpečnostný zbor, ozbrojený zbor, záchranný zbor alebo stráž zriadená zákonom, diplomatická misia alebo konzulárny úrad, alebo orgán územnej samosprávy pri plnení úloh verejnej správy.

Niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) sa vykonávajú Vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634 z 5. decembra 2005.