Skip to content

Administratívne služby

Naše administratívne služby:

Našim zákazníkom v prípade potreby vieme vyjsť v ústrety a poskytnúť pomoc pri komunikácii so Živnostenským úradom, ako aj obchodným registrom.

1.    Založenie s.r.o.
2.    Zápis zmien do Obchodného registra

*    Rozšírenie činnosti s.r.o.
*    Vymenovanie alebo odvolanie konateľa,
*    Zmena obchodného mena,
*    Zmena sídla spoločnosti,
*    Zvýšenie splatenia základného imania,
*    Zmena, rozšírenie predmetov podnikania,
*    Zápis zmeny konečného užívateľa výhod v s.r.o.
*    Zápis viacerých zmien jedným návrhom

admin2
admin1
admin3