Skip to content

Technická služba

Poskytovanie technickej službyInštalácia, montáž poplachových signalizačných systémov (alarmy) a
kamerových systémov do interiéru, ako aj exteriéru.

Technická služba

Technickú službu môže prevádzkovať fyzická osoba alebo právnická osoba na základe licencie na prevádzkovanie technickej služby.

Zákon o súkromnej bezpečnosti č. 473/2005 Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov špecifikuje technickú službu v § 7 ako projektovanie, montáž, údržbu, revíziu alebo opravu zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.

Naša spoločnosť  poskytuje technickú službu na základe Licencie na
prevádzkovanie technickej služby č. PT 002968.

V praxi to znamená, že poskytujeme služby inštalácie zabezpečovacích a
kamerových systémov pre fyzické osoby (byty, rodinné domy, chaty), ako aj firmy (kancelárske priestory, výrobné haly a družstevné dvory a pod.).

*    Pred samotným objednaním služby naši pracovníci vykonajú analýzu
miesta inštalácie s cieľom navrhnúť optimalizáciu efektívnosti poplachových či kamerových systémov podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.
*    Ako druhý krok je vypracovanie cenovej ponuky.
*    Montáž zahrňujúca fyzické umiestnenie prvkov systému, ich spustenie
spolu s požadovanými prvkami, prípade záujmu prenosom signálu zo
zabezpečovacie systému a obrazu z kamerového systému na vzdialené sledovanie a ovládanie prvkov systému prostredníctvom PC a mobilných aplikácií pre ANDROID alebo IOS.
*    Následné ročné prehliadky, záručný a pozáručný servis.

Nami vybudované systémy je možné na základe záujmu klienta pripojiť na náš pult centralizovanej ochrany a zároveň pri prijatí poplachu z objektu zabezpečiť výjazd zásahovej jednotky.

smart-g454da2497_1280
camera-4277525_1280
monitoring-1305045_1280
camera-g8d4423bdf_1280
jobsite-security-camera-gae25f3bc3_1280