Skip to content

Ponuka služieb

  • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste ,
  • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
  • ochrana osoby,
  • ochrana majetku a osoby pri preprave,
  • ochrana prepravy majetku a osoby,
  • zabezpečenie poriadku na mieste zhromažďovania osôb (verejné zhromaždenia, slávnosti, kultúrne a športové podujatia),
  • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta,
  • vypracúvanie plánu ochrany alebo
  • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.
_f_20DSC01683

Oblasťami našej činnosti sú  fyzická ochrana objektov, ochrana osôb, zabezpečenie verejného poriadku na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach, prevádzkovanie zabezpečovacích /signalizačných a kamerových/ systémov, ako aj ochrana prepravy osôb a majetku.

Poskytovanie fyzickej ochrany je hlavnou činnosťou bezpečnostnej služby. Snažíme sa zaistiť čo najefektívnejšie zabezpečenie zverených objektov vyškolenými a skúsenými profesionálmi, ktorí sú zárukou a zároveň najúčinnejším faktorom  efektívnej ochrany a prevencie. Táto forma stráženia je realizovaná prostredníctvom nepretržitej prítomnosti bezpečnostného pracovníka vo zverenom objekte, ktorý objekt monitoruje a v prípade potreby vykonáva opatrenia k odvráteniu vzniku škôd.

Tiež ponúkame ochranu  objektov  prostredníctvom zabezpečovacích signalizačných systémov pripojeným na PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY /PCO/ . V tomto prípade preverovanie signálu, zásah pri narušení objektov, ako aj ďalšie potrebné úkony vykonáva motorizovaná zásahová skupina, “Mobilná strážna hliadka”.

Používame zabezpečovacie systémy  

images (2)
_f_8DSC01604

V záujme zabezpečenia vyššieho stupňa účinnosti ochrany je možné na základe požiadaviek klienta zabezpečiť kontrolu objektov vybavených signalizačným systémom v rámci určeného pásma determinovaného danými chránenými objektmi v pravidelných, alebo aj nepravidelných časových intervaloch mobilnou strážnou hliadkou. Tento spôsob ochrany je takisto realizovateľný aj bez zabezpečenia objektov signalizačným systémom.