Skip to content

PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY

Vzdialené monitorovanie, 24 hodinová ochrana objektov, zásahové jednotky

sbs-partner_250 (1)

Naša spoločnosť  prevádzkuje Pult centralizovanej ochrany na nepretržité monitorovanie objektov založený na balíku prostriedkov zaisťujúcich správu monitorovacích centier pomocou aplikácie JABLONET PRO.

Aplikácia JABLONET PRO obsahuje veľké množstvo ovládačov rôznych zariadení – telefónnych kariet, rádiových a GPRS vysielačov, GPS jednotiek, obchádzkových systémov a je kompatibilná aj so  staršími zabudovanými monitorovacími poplachovými systémami.

BEZPEČNOSŤ

Vďaka modulárnemu systému a mechanizmu trvalej kontroly je zabezpečená kontinuálna prevádzka technológie. Objekty sú zapájané IP/GPRS komunikáciou, ktorá poskytuje rýchli prenos detailných zašifrovaných dát z chráneného miesta, periodické testy funkčnosti prenosovej cesty na PCO bez toho aby sa tým zvýšila cena za komunikáciu, nevyžaduje budovanie vlastných rádiových sietí ani ďalšie náklady na zaobstaranie si prenosového zariadenia (vysielača).

KAPACITA

Kapacita aplikácie je na slovenské podmienky prakticky neobmedzená, umožňuje obsluhu vyše 50 000 poplachov na jednom pracovisku s neobmedzeným počtom pracovísk.